Zin en onzin van de voedings- en gezondheidsclaims wetgeving

Doordat met name de grote fabrikanten van consumenten voedingsproducten die je in de supermarkt kunt kopen, zich al jaren schuldig maakten aan extreme vormen van marketing kennen we sinds 2013 in de Europese Unie de zogenaamde voedings- en gezondheidsclaims wetgeving. Een onafhankelijk instituut op Europees niveau (EFSA) beoordeelt welke gezondheidsclaims er wetenschappelijk bewezen zijn en welke … [Read more...]